Omezení pro používání polyuretanových produktů dle Nařizení REACH

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA VÝROBCE SIKA

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

jako výrobci polyuretanových produktů máme povinnost Vás informovat o novém nařízení REACH,  které bude mít vliv na aplikaci a používání některých produktů ve stavebnictví.
V srpnu 2020 schválila Evropská unie nové Nařízení REACH týkající se používání produktů obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů.
Tato nová pravidla se vztahují na výrobky, jako jsou například polyuretanová lepidla, tmely, nátěry nebo nástřiky, které se používají při průmyslové výrobě a stavebních pracích.
Jak vás toto Nařízení ovlivní?
Cílem Nařízení je omezit používání výrobků obsahujících diisokyanáty a zaměřit se na ochranu zdraví a snížit zdravotní rizika při aplikaci pro pracovníkypoužívající výrobky obsahující diisokyanáty. Nařízení REACH platí bez ohledu na používanou značku.
Od 24. srpna 2023 všichni profesionálové a průmysloví uživatelé musí před použitím těchto produktů absolvovat školení. Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby zaměstnanci a pracovníci byli dostatečně proškoleni.
Jste-li distributorem, je nezbytné předat informace, které společnost Sika sdílí, vašim zákazníkům.
Zaměstnavatelé jsou zodpovědní za to, že zaměstnanci budou vyškoleni do 24. srpna 2023.

Upozorňujeme na to, že Nařízení se vztahuje i na některé polyuretanové produkty Sika, jako jsou lepidla a tmely Sikaflex, SikaTack, SikaBond, nebo nátěry Sikafloor, Sikalastic.
Společnost Sika CZ Vám nabízí možnost, jak tuto povinnost splnit. Jednak poskytnutím informací o novém Nařízení REACH, dále možností alternativních polyuretanových výrobků s obsahem nižším než 0,1 % diisokyanátů a také možnosti přístupu zdarma na školicí platformu, kde můžete absolvovat školení. 

Jak vám může Sika pomoci splnit nové předpisy?

MOŽNOST 1: PŘEJÍT NA ALTERNATIVNÍ PRODUKTY
Společnost Sika nabízí řadu produktů, u kterých není povinné absolvovat bezpečnostní školení. Produkty pod značkou Purform jsou polyuretany s obsahem méně než 0,1% volného monomerního diisokyanátu, proto nevyžadují specifické školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle nařízení REACH.
Příkladem takového produktu je víceúčelové lepidlo a tmel Sikaflex-11 FC Purform a vysoce výkonný tmel pro stavebnictví Sikaflex PRO-3 Purform. Produkty na základě technologie Purform mají všechny výhody stavebních polyuretanů.

MOŽNOST 2: POVINNÉ ŠKOLENÍ APLIKÁTORŮ, KTEŘÍ MANIPULUJÍ S DIISOKYANÁTY
Do 24. srpna 2023 musí být všichni aplikátoři, kteří pracují s diisokyanáty a jejich směsmi, včetně jejich vedoucích pracovníků, proškoleni pro bezpečné nakládání s danými produkty. Výhodou této varianty je, že umožňuje profesionálním uživatelům pokračovat v práci se stávajícími produkty bez nutností změn v technologii výroby nebo ve výrobním procesu.

Organizace FEICA připravila společně s průmyslovými sdruženími výrobců diisokyanátů ISOPA a ALIPA, v souladu s právními požadavky, školicí nástroje. Školení budou postupně k dispozici v online i prezenční formě, ve všech jazycích Evropské unie.​​​
Na školicí platformu PU se dostanete prostřednictvím odkazu níže.
Školení v českém jazyce by měla být  k dispozici od května 2023. Můžete zde absolvovat školení pro bezpečné zacházení s diisokyanáty v souladu s právními požadavky na školení dle nařízení REACH a poté získat certifikát. Platnost certifikátu o absolvování školení je 5 let a poté jej bude třeba obnovit.

Jaký typ školení se vztahuje na jednotlivé uživatele? 
Úroveň školení se liší v závislosti na riziku expozice, typu použití produktů:Profesionální aplikace lepidel a těsnicích hmot / malá aplikace při okolní teplotě - kurz T-048
Profesionální použití / aplikace podlahy a hydroizolace - kurz T-049
Chcete-li využít bezplatnou výuku, přejděte na školicí platformu a použijte kód Sika: FEICA_21_C20

VSTUP NA ŠKOLÍCÍ PLATFORMU

V případě dotazů kontaktujte, prosím, našého manažera pro EHS:
​​​​​​leischner.jaroslav@cz.sika.com

Váš tým Sika CZ