Nejčastější dotazy, aneb co je dobré vědět o PUR pěnách a lepidlech.

Nejčastější dotazy a co je dobré vědět o PUR pěnách a lepidlech, když s nimi pracujete. Vytvořeno se společností illbruck - profesionálem v tmelení, lepení a utěsňování.

Jsou běžné polyuretanové pěna(y) UV stabilní?

Ne. Dochází k jejich degradaci díky působení UV paprsků velmi rychle a snadno.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi pistolovou a trubičkovou pěnou?

Rozdílná je vydatnost, aplikace a struktura pěny. Ve většině kritérií je na tom trubičková pěna hůře.

Proč musí být pěny skladované ve svislé pozici?

Pokud by dózy ležely, dojde k zalepení ventilu a znemožnění uvolnění pěny z dózy.

Jak správně přepravovat dózy s pěnou?

Jedině v kufru vozidla. Mimo kabinu řidiče. Polyuretanové nádoby patří do kategorie tlakových nádob.

Jak odstranit pěnu z potřísněných ploch?

PUR čističem nebo čisticím ubrouskem. Zaschlou pěnu pouze mechanicky.

Proč je nutné aplikovat pěnu v dobře větraných prostorách?

Hnací směs je vysoce hořlavá navíc obsahuje chemikálie, které by mohli vést k dýchacím těžkostem.

Je potřeba důkladně čistit před aplikací podkladní plochy?

Ano, pěna dobře těsní pouze má 100% přilnavost k podkladu.

Je nutné skladovat dózu jen ve vymezených teplotách?

Ano. Při skladování při vysokých teplotách nebo na mrazu, dochází ke zkracování doby exspirace a změně vlastností.

Jsou polyuretanové pěny toxické?

Ne. Vytvrzená pěna není zdraví škodlivá. Pouze nevytvrzená směs v dóze a při samotné aplikaci je klasifikována jako extrémně hořlavá a zdraví škodlivá.

Proč je dobré podklad nebo pěnu vlhčit?

Zlepšuje a optimalizuje se tím průběh chemické reakce tzn. vytvrzování.

Jak řádně zlikvidovat prázdnou dózu od pěny?

I vyprázdněná dóza od PUR pěny je klasifikována jako nebezpečný odpad. Proto je nutné ji zlikvidovat na místě určeném obcí pro likvidaci a skladování nebezpečného odpadu.

Proč je nezbytné třást dózou minimálně 20 krát před aplikací pěny?

Protřepání dózy před použitím je nezbytné pro důkladné promísení složek. Jestliže k tomu nedojde, má vytvrzená pěna špatnou strukturu.

Jak je potřeba vyčistit aplikační pistoli na pěnu po ukončení aplikace?

Jestliže požadujete dlouhodobě kvalitní a funkční dávkování pěny, je nezbytně nutné aplikátor dobře čistit a udržovat následujícím způsobem:

  1. Odšroubujte pistoli z dózy v pozici ventilu směřujícím od těla, aby v případě vyhřeznutí zbytků pěny nedošlo k potřísnění kůže nebo oděvu.
  2. Očistěte PUR čističem závit na pistoli a špičku pistole. Poté našroubujte čistič na pistoli.
  3. Zmačkněte několikrát spoušť pistole a vymyjte čističem pistoli dokud z ní vytékají zbytky pěny.
  4. Poté ponechte naplněnou pistoli čističem cca. 10 až 15 minut, během této doby dojde uvnitř k úplnému rozpuštění zbytků PUR pěny. Očistěte zbylé části pistole zvenku od nečistot např. čistícím ubrouskem.
  5. Nakonec vystříkejte zbytky PUR čističe a rozpuštěné pěny z dózy a sejměte čistič z pistole.
  6. Závit pistole doporučujeme na závěr ošetřit teflonovým sprejem, který neumožňuje adhezi pěny do
    závitu při dalším používání pistole.

Jak je možné pěnou utěsnit větší prostory?

Pěnu je nutno aplikovat ve vrstvách a každou z nich navlhčit před aplikací další rozprašovačem. Jinak může dojít k vnitřnímu rozpadu materiálu a vzniku nežádoucích dutin.

Jak by měla být uskladněna dózu s pěnou jestliže nebyla zcela nevyprázdněna při aplikaci?

Pěna musí být uskladněna ve svislé poloze ventilem vzhůru. U montážní pěny odšroubujte aplikační trubici a vyčistěte okolí ventilku PUR čističem, aby nedošlo k jeho zalepení. U pistolové pěny ponechte aplikační pistoli namontovanou a uzavřete ji regulačním ventilem.

PRO VŠECHNY OSTATNÍ DOTAZY MŮŽETE KONTAKTOVAT PŘÍMO TECHNIKY SPOLEČNOSTI ILLBRUCK, KONTAKT ZDE: