Nullifire - výrobky pasivní protipožární ochranny

Nullifire_Episode_1_

Náš superhrdina vysvětluje:

Co je pasivní protipožární ochrana budov a proč je tak důležitá?

Jestliže v nějaké budově vznikne požár a tato budova není dostatečně protipožárně zajištěna, dochází k rychlému šíření ohně a kouře skrze celou budovu. Oheň tedy nezůstane izolován v místě jeho vzniku. Budoucí oběti požáru nejsou kolikrát přítomni v místě vzniku požáru, ale nacházejí se v jiných částech budovy. Více jak 80% úmrtí při požárech je způsobeno nadýcháním kouře a toxických výparů.  

Materiály pro pasivní protipožární ochranu mají za úkol, po určitý čas, zabránit šířením plamenů, kouře a horka z místa vzniku požáru do jiných částí objektu. Díky tomu vzniká čas na evakuaci lidí.

 

Jaký je rozdíl mezi aktivní protipožární ochranou a pasivní protipožární ochranou?

protection_nullifire

Protipožární ochrana v budově vyžaduje dva druhy ochrany: Aktivní protipožární ochranu a pasivní protipožární ochranu.

Aktivní protipožární ochrana se týká rozpoznání a hašení požáru, pasivní protipožární ochrana působí preventivně a zabraňuje šíření eventuálního požáru. Tak se obě metody doplňují a umožňují komplexní ochranu budovy v případě požáru. Proč jsou nutné obě?

Aktivní protipožární ochrana

Aktivní protipožární ochrana zahrnuje všechna obranná opatření a je uceleným systémem pro rozpoznání a hašení požárů (požární hlásiče, postřikovací hasicí systémy a hasicí přístroje).

Pasivní protipožární ochrana

Oproti aktivní protipožární ochraně má pasivní protipožární ochrana preventivní úlohu. Zahrnuje celek všech konstruktivních opatření, která umožňují po určitou dobu odolnost proti ohni. To je upraveno předpisy s ohledem na druh a použití budovy. Pasivní požární ochrana je a musí být nedílnou součástí každé stavby, u které se projektuje komplexní protipožární zajištění. Vedle aktivního zabezpečení jako jsou hasicí systémy je nutné zajistit, aby při vzniku požáru nedocházelo k jeho šíření, a oheň byl izolován pouze na místo svého vzniku. Díky kvalitnímu pasivnímu požárnímu zabezpečení vzniká dostatek času na evakuaci osob a majetku.

 

Konstruktivní opatření mají:

  • zadržet šíření kouřových plynů,
  • zabránit šíření plamenů,
  • potlačit tepelné účinky v dotyčných úsecích a
  • zachovat protipožární odolnost stavebních dílů/částí.

Tato opatření jsou označována jako pasivní, protože fungují bez zásahu člověka nebo externího napájení energií. Kromě toho mají umožnit včasnou evakuaci i zásah záchranných týmů. Pro dosažení uvedených cílů (ochrany) se rozlišuje mezi dvěma postupy řešení:

  • Řešení pro strukturální protipožární ochranu (mimo jiné protipožární ochrana oceli)
  • Řešení pro protipožární přepážky definovaných požárních úseků (viz příklad)

Jakmile je hotov návrh budovy, spočívá další krok ve stanovení opatření pro pasivní protipožární ochranu (zpravidla konceptem protipožární ochrany). Toho se účastní kromě vedení projektu i řídící tým a později jednotlivé profese (majitelé příp. investoři, architekti, statici, projektanti technického vybavení budov atd.).

Nullifire a její specialisté jsou v rámci protipožární ochrany úspěšně činní více než 40 let a rádi Vám budou spolu se svým kompletním sortimentem kdykoliv nápomocni.

 Pro detailní informace o systémech a protipožárních řešení kontaktujte přímo technika Nullifire na tel. 607 135 253, nebo navštivte stránky výrobce, kde najdete mnoho ukázek stavební detailů v rámci pasivní požární ochrany.

https://www.nullifire.com/cs_CZ/podpora/nullifire-pruvodce/